Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem.

Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu pracy Kancelarii na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować.

Aby dowiedzieć się, ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę kontaktować się z Kancelarią, telefonicznie pod numerem 513-187-114 względnie e-mailowo pod adresem mailowym tomasz.kujawa@poczta.fm

Przeciętny koszt porady prawnej to kwota od 100 zł w zależności od charakteru sprawy i poświęconego czasu.